چطور CyberPanel را روی یک سرور Ubuntu 18.04 نصب کنید

CyberPanel چیست؟

CyberPanel یکی از اولین پنل های کنترلی در بازار است که هم متن‌باز است و هم از OpenLiteSpeed استفاده می‌کند.این به معنای آن است که به جای استفاده از یک سرور وب مرسوم، CyberPanel از OpenLiteSpeed استفاده می‌کند.LiteSpeed عملکرد را ارایه می‌دهد که به کاهش استفاده از منابع کمک می‌کند.

پیش نیاز

یک سرور مجازی و یا سرور اختصاصی Ubuntu 18.04

دسترسی به Root ماشین مجازی یا سرور اختصاصی

شروع نصب کنترل پنل

بعد از انجام آپدیت های کامل سرور که یک سیستم عامل به روز آماده کردید باید پکیچ wget نصب روی نصب نصب کنید و یا ممکن هست از قبل نصب شده باشد.

برنامه نصب را که در دایرکتوری / root دانلود کنید:

				
					cd /root
wget -O installer.sh https://cyberpanel.net/install
				
			

برنامه اجرایی را تنظیم و برنامه نصب را اجرا کنید:

				
					 chmod u+x installer.sh
./installer.sh

				
			
خروجی زیر را خواهید دید:
				
					CyberPanel Installer v2.0
1. Install CyberPanel.
2. Install Addons.
3. Exit.
 Please enter the number[1-3]:

				
			

گزینه 1 را تایپ می کنید و Enter میزنید، مجدد مشاهده می کنید مطابق زیر

				
					CyberPanel Installer v2.0
 RAM check : 71/487MB (14.58%) 
 Disk check : 1/20GB (7%) (Minimal 10GB free space)
 Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.
 Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.
 Exit. 
 Please enter the number[1-3]:

				
			

گزینه 1 تایپ می کنید و Enter میزنید

در حال حاضر برنامه نصب شما را به انتخاب نسخه MariaDB برای نصب دعوت می‌کند.MariaDB ۱.۰ را انتخاب کنید چون تنها نسخه پشتیبان شده با Cayberpanel است.

برای شش پیام بعدی، y را انتخاب کنید.

مشاهده می کنید مطابق زیر

				
					Mirror server network is optimized for Asia Pacific region…
 If you experience very slow download speed during installation, please try use mirror server on clean system…
 Use mirror server [y/N]: y
 Replace JS/CSS files to JS Delivr?
 This may improve panel loading speed in Asia Pacific region… 
 Please select [y/N]: y
 Install Memcached extension for PHP?
 Please select [y/N]: y   
 Install LiteSpeed Memcached?
 Please select [y/N]: y
 Install Redis extension for PHP?
 Please select [y/N]: y
 Install Redis?
 Please select [y/N]: y

				
			

در حال حاضر CyberPanel نصب خواهد شد و در کنار آن تمام extensions لازم قرار خواهد گرفت.

و مشاهده می کنید مطابق زیر و اطلاعات ورود به کنترل پنل را بعد از آنجام مراحل نصب

				
					CyberPanel Successfully Installed         
 Current Disk usage : 3/20GB (16%)            
 Current RAM usage : 315/985MB (31.98%)  
 Installation time : 0 hrs 3 min 24 sec           
 Visit: https://(YOUR_SERVER_IP):8090           
 Panel username: admin               
 Panel password: 1234567              
 Mysql username: root                
 Mysql password: pTi2cRiSf7Egn2            
 Please change your default admin password       
 If you change mysql password, please modify file in   
 /etc/cyberpanel/mysqlPassword with new password as well  
 Website : https://www.cyberpanel.net        
 Forums : https://forums.cyberpanel.net       
 Wikipage: https://docs.cyberpanel.net        
 Enjoy your accelerated Internet by CyberPanel & OpenLiteSpeed

				
			

کار تمام شده و CyberPanel نصب شده کافی هست وارد مدیریت شوید آدرس IP server’s خود را در پورت مدیریت، YOUR_SERVER_IP:8090 بازدید کنید. وارد کنید اطلاعات ورود خود را به مدیریت طبق اطلاعاتی که بعد از پایان نصب به شما در محیط SSH توسط سیستم نصب داده شده است. و بعد از ورود توصیه می شود با ورود User-menu و زدن Edit Profile اقدام کنید به تغییر اطلاعات ادمین از جمله نام و تغییر پسورد ورود به کنترل پنل. تمام شد به خوبی Cyberpanel نصب شد شرکت دیاکو وب فقط آموزش و مدیریت اولیه این کنترل پنل قرار داده است و هیچ توصیه ای برای استفاده و امنیت این کنترل پنل و دیگر آموزش نمی کنید می توانید با تهیه VPS و یا سرور اختصاصی بدون پرداخت هزینه های سنگین لایسنس های نرم افزاری مثل دایرکت ادمین و سی پنل از این کنترل پنل استفاده کنید.