چطور می توانیم فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس ببنیم؟

دستور کامتی YUM که دستور رایج در سرور های لینوکسی هست برای اینکه مشاهده هیستوری لینوکس ببنید که از این دستور در چه زمان های و چه نوع استفاده ای شده است از این دستور کافی هست درخواست مشاهده فعالیت های گذشته به صورت کامنت به سرور لینوکسی خود بدهد که ساختار آن اینگونه هست و پاسخی مانند جواب زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

به وسیله SSH وارد سرور لینوکسی خودمان خواهیم شد و دستور زیر را خواهیم زد.

				
					yum history
#or
yum history list				
			

در خروجی چنین چیزی مشاهده میکنید به همین سادگی شما دستورات گذشته که در سرور اجرا شده اند مشاهده میکنید.

				
					root@server [~]# yum history
Loaded plugins: fastestmirror
ID | Login user | Date and time | Action(s) | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
9 | root | 2014-01-11 04:36 | Update | 1
8 | root | 2014-01-09 04:36 | Update | 2
7 | root | 2014-01-05 04:36 | Update | 1 P< 6 | root | 2014-01-03 19:45 | Install | 10 >< 5 | root | 2014-01-03 19:11 | Install | 3 >< 4 | root | 2014-01-03 18:50 | Install | 115 >< 3 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 53 >
2 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 1
1 | root | 2014-01-03 18:41 | I, U | 120 EE
history list
root@server [~]#
				
			

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *