آموزش فعال کردن EPEL بر روی CentOS

آموزش فعال کردن EPEL بر روی CentOS

پیش زمینه:

پکیج های اضافه فدورا  برای (Enterprise Linux(EPEL توانایی نصب نرم افزار را فراهم کرده است که شامل CentOS  یا (Red Hat Enterprise Linux (RHEL نمیشود .

EPEL توسط Red Hat حمایت نمیشود و یک تلاش داوطلبانه از  Fedora Community است اگرچه یک منبع حمایت شده خوب است اما هیچ قرارداد حمایتی  برای نرم افزارهایش ندارد

فعال کردن با پکیج :

منبع CentOS Extras شامل یک پکیج برای نصب  EPEL است و فعال شده است برای نصب EPEL دستورات زیر را پیروی کنید

sudo yum install epel-release

فعال کردن با نصب دستی :

   CentOS and Red Hat Enterprise Linux 5

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-5*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 6.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-

8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 7.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-7*.rpm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *