آموزش نصب CSF روی Cento 7

امروز می خواهیم آموزش نصب ConfigServer Security & Firewall که به انحصار CSF نام برده می شود بپردازیم.این نرم افزار محبوب ورود به سیستم/تشخیص نفوذ و برسی وضعیت و سری برنامه امنیتی بر روی سرور های از خانواده لینوکس است.شروع نصب CSFاستاپ و غیر فعال کردن فایروال
systemctl disable firewalld
 systemctl stop firewalld
نصب Iptables
yum -y install iptables-services
ایجاد فایل مورد نیاز برای Iptables
touch /etc/sysconfig/iptables
 touch /etc/sysconfig/iptables6
روشن کردن Iptables
systemctl start iptables
 systemctl start ip6tables
روشن کردن فعال شدن خودکار Iptables در زمان بوت
systemctl enable iptables
 systemctl enable ip6tables
نصب پیش نیاز های که CSF به آنها وابسته است.
yum -y install wget perl unzip net-tools perl-libwww-perl perl-LWP-Protocol-https perl-GDGraph -y
دانلود و رفتن روی نصب CSF
cd /opt
 wget https://download.configserver.com/csf.tgz
 tar -xzf csf.tgz
 cd csf
 sh install.sh
حذف فایل ها نصب که استفاده شدند و دیگر مورد نیاز نیستند
rm -rf /opt/csf
 rm /opt/csf.tgz
در اینجا نصب CSF به صورت کامل انجام شده و باید شما این پلاگین امنیتی محصوب رو فعال کنید و به صورت بسیار دقیق تنظیمات آن را انجام بدید برای اینکه به حداقل امنیتی که می تواند این نرم افزار برای شما فراهم آورد دست یابید.***نصب این ابزار به تنهایی تضمین و تامین کننده امنیت کامل سرور شما نیست.