لوگو

آموزش تنظیم امنیتی سرور با CSF روی CentOS 7

آموزش تنظیم امنیتی سرور با استفاده از فایرول CSF روی CentOS 7:

در اینجا به شما آموزش نصب یک فایروال قدرتمند برای داشتن امنیت مناسب در یک پکیج کامل را آموزش میدهیم
csf یک فایروال امنیتی قدرتمند (SPI) نشان دهنده ضعف های امنیتی و یک برنامه امنیتی برای سرورهای لینوکس است یک مجموعه امنیتی بسار محبوب است اما هنوز به طور رسمی در CentOS 7 پشتیبانی نشده است

CentOS 7 بیشتر از فایروال iptables استفاده میشود یک جستجوی سریع در اینترنت تعداد کاربران CentOS زیادی را نشان میدهد فایروالهایی پیدا کردند که خیلی کامل تر از نیازهایشان بود و دوباره برگشتند به iptables

iptables فایروال استاندارد برای CentOS 5 and 6 بود
این راهنمایی به شما نشان میدهد چگونه فایروال رو غیرفعال کنید IP tables, CSF , وCSF را نصب کنید

نصب CSF:
1)فایروال را متوقف و غیر فعال کنید.

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

2) iptablesرا نصب کنید

yum -y install iptables-services

3)فایلهای مورد نیاز را با  iptables بسازید

touch /etc/sysconfig/iptables
touch /etc/sysconfig/iptables6

4) iptables را شروع کنید

systemctl start iptables
systemctl start ip6tables

5)iptables را در بوت فعال کنید

systemctl enable iptables
systemctl enable ip6tables

6)csf را نصب کنید

 

yum -y install wget perl unzip net-tools perl-libwww-perl perl-LWP-Protocol-https perl-GDGraph -y

7) CSF installer را دانلود و راه اندازی کنید

cd /opt
wget https://download.configserver.com/csf.tgz
tar -xzf csf.tgz
cd csf
sh install.sh

8) فایلهای نصب شده را حذف کنید

rm -rf /opt/csf
rm /opt/csf.tgz