برچسب: هیستوری yum

چطور می توانیم فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس ببنیم؟

دستور کامتی YUM که دستور رایج در سرور های لینوکسی هست برای اینکه مشاهده هیستوری لینوکس ببنید که از این دستور در چه زمان های و چه نوع استفاده ای شده است از این دستور کافی هست درخواست مشاهده فعالیت های گذشته به صورت کامنت به سرور لینوکسی خود…