چطور می توانیم فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس ببنیم؟

دستور کامتی YUM که دستور رایج در سرور های لینوکسی هست برای اینکه مشاهده هیستوری لینوکس ببنید که از این دستور در چه زمان های و چه نوع استفاده ای شده است از این دستور کافی…