برچسب: نصب LLMP

چگونه( Lighttpd (LLMP Stack را روی CentOS 6 نصب کنیم؟

چگونه( Lighttpd (LLMP Stack را روی CentOS 6 نصب کنیم؟ Lighttpd شاخه ای از Apache است کمک میکند تا فشار منبع کم شود سبک است و استفاده از آن بسیار راحت است نصب راحتی دارد وبه دسترسی روت نیاز دارد این آموزش شما را در نصب  Lighttpd و PHP5 راهنمایی…