برچسب: ریست پسود debian

چگونه می توانیم پسورد لینوکس را ریست کنیم؟

به آسانی می توانید شما پسورد هر سیستم عاملی که دارید در بوت و یا با استفاده از ابزار های بسیار زیادی که هست در صورت فراموش کردن رمز عبور ریست کنید و مجبور به نصب مجدد سیستم عامل نباشد. به علت اینکه تمام مراحل مشخص هست و…