برچسب: دستورات isof

دستورات لینوکسی مربوط به lsof

با استفاده از مجموعه دستورات isof می توانید در لینوکس اطلاعات دقیقی در مورد اتصالات شبکه بر قرار و یا پورت های مورد استفاده یا باز و … اطلاعاتی دریافت کنید. چند دستور را برای شما اینجا با مثال قرار می دهیم. با این دستور مجموعه از کانکشن…