چگونه ساعت در لینوکس تنظیم کنیم؟

دقیق بودن ساعت در سرور ها لینوکسی در هاستینگ بسیار مهم هست که درست باشد,برای اینکه شما بتوانید سایت سرور مجازی یا اختصاصی خودتان تنظیم کنید چون در سرور های مجازی و اختصاصی به صورت…