آموزش آپگرد CentOS 6 به CentOS 7

قبل از شروع آپگرد CentOS 6 به CentOS 7 گرفتن بک آپ از کل سرور الزامی و مهم هست چون احتمال بروز هر گونه مشکلی در زمان آپگرد وجود دارد پس بک آپ گیری از کل…