تست سرور مجازی و هاست

راه حل خرید با اطمینان، 24 ساعت سرویس تست

یکی از مهمترین دغدغه خرید هر کالا و سرویسی اطمینان به کیفیت و مطابق بودن با نیاز ما هست که بسیار سخت خواهد کرد انتخاب و خرید آن محصول را که گاهی ممکن هست موجب شود ما بیش از اندازه زمان خود را برای انتخاب یک محصول خوب و یا چندین مرتبه هزینه کردن برای انتخاب سرویس و یا هزینه کردن بیش از نیاز واقعی برای آن سرویس موجب متضرر شدن شما از هر نظر شود. دیاکو وب مطابق آرمان های خود در ارائه سرویس ها به مشترکان خود همیشه خود را در ارائه بهترین سرویس مطابق نیاز کاربران موظف می داند، از همین رو امکان دریافت یک سرویس به صورت آزمایشی بدون پرداخت هزینه را فراهم آورده است، تا شما کیفیت سرویس ها با یک سرویس متوسط برسی کنید و مطابق نیاز خودتان تصمیم بگیرید چه میزان منابع و سرویسی مطابق نیاز شما می باشد. توجه داشته باشید سروریس های آزمایشی محدودیت هایی وجود دارد که محدودیت های امنیتی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. برای دریافت سرویس 24 ساعته آزمایشی مبلغ 10 هزار تومان فقط برای دریافت حداقل اطلاعات هویتی واقعی می باشد. سرویس های تست به صورت خودکار بعد از 24 ساعت حذف خواهند شد و کل اطلاعات پاک می شوند، بنابراین از سرویس آزمایشی فقط برای برسی کیفیتی و نیاز خود بهره ببرید.

آزمایش سرور مجازی

هزار تومان 10
روزانه
  • رم 4GB
  • هارد 40GB NVMe
  • ترافیک نامحدود
  • پهنای باند 1Gb/ps
  • تحویل خودکار

آزمایش هاست

هزار تومان 10
ماهیانه
  • فضا 50MB
  • هارد NVMe
  • ترافیک نامحدود
  • پهنای باند 1Gb/ps
  • تحویل خودکار

برندهای که به دیاکو وب اعتماد دارند